Κύριε, μνήσθητι των δι’ ευλόγους αιτίας απολειφθέντων…

Κύριε, μνήσθητι των δι’ ευλόγους αιτίας απολειφθέντων…

Ιούλιος 28, 2014 στις 6:56 πμ

Προσευχή – Κύριε, μνήσθητι των δι’ ευλόγους αιτίας απολειφθέντων… Κύριε, άκουσα τον λειτουργό Σου σήμερα να δέεται υπέρ των δι’ ευλόγους […]