κωδικοί

Κωδικοί μισθοδοσίας Αρχιερέων

1
Μάρτιος 15, 2013 στις 8:20 πμ

Με την υπ’ αριθμ1033/536/ 11 Μαρτίου 2013 Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος διαβιβάζεται το επισυναπτόμενο έγγραφο του […]