Κωδικοί μισθοδοσίας Αρχιερέων

Loading...


Με την υπ’ αριθμ1033/536/ 11 Μαρτίου 2013 Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος διαβιβάζεται το επισυναπτόμενο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για τους Κωδικούς Ανάληψης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για την μισθοδοσία των Αρχιερέων.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο και το έγγραφο του υπουργείου: 
1
1
1