ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Κύριε και Δέσποτα

Σεπτέμβριος 24, 2016 στις 6:27 πμ

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος Κύριε των Δυνάμεων, μεθ᾿ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός Σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν. Κύριε […]