ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΑ

Κύριε και Δέσποτα

Σεπτέμβριος 22, 2017 στις 22:01 μμ

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος Κύριε των Δυνάμεων, μεθ᾿ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός Σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν. Κύριε […]

Κύριε και Δέσποτα

Σεπτέμβριος 24, 2016 στις 6:27 πμ

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος Κύριε των Δυνάμεων, μεθ᾿ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός Σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν. Κύριε […]