ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Οκτωβρίου 2016

Οκτώβριος 9, 2016 στις 4:16 πμ

 (Ἡ ἀνάστασις τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας ἐν Ναΐν)– ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ’ 11-16 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύετο εἰς πόλιν […]