κρυφά αμαρτήματα

Τα κρυφά αμαρτήματα

Οκτώβριος 9, 2017 στις 14:51 μμ

«Εν ημέρα ότε κρίνει ό Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το ευαγγέλιόν μου δια Ιησού Χριστού» (‘Ρωμ. 2,16) Ακούσατε, […]

Τα κρυφά αμαρτήματα

Ιούνιος 1, 2016 στις 13:55 μμ

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης. «Εν ημέρα ότε κρίνει ό Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το ευαγγέλιόν μου δια Ιησού Χριστού» […]