ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑ

«Βρέχει»… κατασχετήρια σε 60.000 λογαριασμούς που έχουν από 2 λεπτά έως 100 €

Ιούλιος 8, 2016 στις 17:38 μμ

Εξήντα χιλιάδες κατασχετήρια έχουν σταλεί σε οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων, αλλά οι λογαριασμοί ήταν… άδειοι.