Κατακερματισμός

Ο Κατακερματισμός των εκφράσεων της ζωής

15
Σεπτέμβριος 2, 2013 στις 10:55 πμ

Η γύμνωση της σύγχρονης θεοποιημένης Επιστήμης! Eγκαινιάσαμε στο περιοδικό μας από το προηγούμενο τεύχος μια νέα σειρά θεμάτων που επιδιώκουν […]