Καρουλιών

Τα ησυχαστήρια των Καρουλιών σαν αητοφωλιές

15
Αύγουστος 3, 2013 στις 13:01 μμ

Καθώς μου διηγήθηκε, ό Πατήρ Δανιήλ των Δανιηλαίων από τα Κατουνάκια, ό Γέρο Φιλάρετος ήταν προϊστάμενος στην Ιερά Μονή του […]