Κανόνας πίστεως

Κανόνας πίστεως

Μάιος 19, 2016 στις 16:42 μμ

Κανόνα πίστεως έχουν και οι όσιοι της Εκκλησίας μας, οι μοναχοί, οι ερημίτες, οι κελιώτες και οι ησυχαστές,