καθηγητής πανεπιστημίου αθηνών

Π.Γεώργ. Μεταλληνός:Από την πατρικότητα στην μεταπατερικότητα – Η αυτοαναίρεση της ορθόδοξης ηγεσίας

Φεβρουάριος 29, 2012 στις 14:58 μμ

Του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού -Ομότιμου καθηγητού Παν/μίου Αθηνών Α) Η συνέχεια της πατερικής παραδόσεως κατά την Τουρκοκρατία. Η Θεολογία […]