ιωναίς

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Ν. Ιωνίας Κων/νου: Όσοι προσπάθησαν να εξαφανίσουν τον Χριστό γελοιοποήθηκαν

1
Δεκέμβριος 23, 2013 στις 11:26 πμ

«Σήμερον συμμαχεί η απιστία, η άρνησις και ο υλισμός , διά να πείσουν ότι δεν ήλθεν εις την γήν  κανένας […]