Ιταλία: Απειλείται με χρεοκοπία εντός έξι μηνών

Ιταλία: Απειλείται με χρεοκοπία εντός έξι μηνών….

.
Ιούνιος 26, 2013 στις 12:35 μμ

ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ MEDIOBANCA Υπαρκτό κίνδυνο να χρεοκοπήσει η Ιταλία εντός του επόμενου εξάμηνο «βλέπει» σε απόρρητη έκθεσή της η επενδυτική […]

Ιταλία: Απειλείται με χρεοκοπία εντός έξι μηνών….

.
Ιούνιος 26, 2013 στις 12:35 μμ

ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ MEDIOBANCA Υπαρκτό κίνδυνο να χρεοκοπήσει η Ιταλία εντός του επόμενου εξάμηνο «βλέπει» σε απόρρητη έκθεσή της η επενδυτική […]