Ιταλία: Απειλείται με χρεοκοπία εντός έξι μηνών….

Loading...


ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ MEDIOBANCA

Υπαρκτό κίνδυνο να χρεοκοπήσει η Ιταλία εντός του επόμενου εξάμηνο «βλέπει» σε απόρρητη έκθεσή της η επενδυτική τράπεζα Mediobanca.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η Mediobanca υποστηρίζει ότι εάν η κυβέρνηση Λέτα δεν προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, η Ιταλία μπορεί να υποχρεωθεί να κηρύξει μερική στάση πληρωμών και να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του -τεράστιου- δημόσιου χρέους της που υπερβαίνει τα 2 τρισ. ευρώ σε απόλυτους αριθμούς. 

Οι αναλυτές της τράπεζας υποστηρίζουν ότι για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό, πρέπει να υπογραφεί άμεσα συμφωνία με τη Ελβετία για τα κεφάλαια που μετέφεραν Ιταλοί στη χώρα, να επιβληθεί έκτακτη εισφορά σε όσους διαθέτουν αγαθά και εισοδήματα άνω του 1,3 εκατ. ευρώ και να θεσπιστεί υψηλότερη φορολόγηση για όλα τα κεφαλαιουχικά κέρδη, εξαιρουμένων των τόκων από τα ομόλογα του Δημοσίου.