ικεσσια

Ικεσίαν προς την Παναγίαν Τριάδα

1
Ιανουάριος 13, 2014 στις 17:38 μμ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΖ΄ Τα τρία, ομότιμα μαζί και συναιώνια πρόσωπα, ο Θεός μου ο αληθινός, ο Πατήρ, ο Υιός και το […]