ιερομονάχουν ανανία

Θεοφάνεια – Υπέρ τους ουρανούς το νοούμενον

1
Ιανουάριος 6, 2014 στις 5:42 πμ

Από το βιβλίο του ιερομονάχου π. Ανανία Κουστένη “Χειμερινό Συναξάρι, τόμος Α’” των εκδόσεων “Ακτή”, που περιέχει σχετικές απομαγνητοφωνημένες ομιλίες […]