Ιεραπόστολο

Αποχαιρετώντας έναν Ορθόδοξο και φτωχό ιεραπόστολο

15
Δεκέμβριος 31, 2013 στις 12:40 μμ

Εν πίστει και αγάπη, και ελπίδι, και πραότητι, και αγνεία, και εν τω Ιερατικώ αξιώματι, ευσεβώς διέπρεψας, αείμνηστε· διό σε […]