ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ

Ο μοναχός με το ιαματικό χάρισμα

Ιούλιος 26, 2017 στις 19:30 μμ

Θεωρούμε κατάλληλη τη στιγμή, χάριν νουθεσίας, να παραθέσουμε τη διήγηση για κάποιο μοναχό ό όποιος υπέταξε το δικό του θέλημα […]

Ο μοναχός με το ιαματικό χάρισμα

Ιούλιος 27, 2016 στις 15:06 μμ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΒΒΑ Θεωρούμε κατάλληλη τη στιγμή, χάριν νουθεσίας, να παραθέσουμε τη διήγηση για κάποιο μοναχό ό όποιος […]