Θεόν

«Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται»

Απρίλιος 15, 2016 στις 19:10 μμ

Η νήψη είναι η μέθοδος πνευματική που απελευθερώνει εντελώς τον άνθρωπο με τη βοήθεια του Θεού από σκέψεις μολυσμένες από […]

Ο άνθρωπος επλάσθη διά να απολαμβάνει αιωνίως τον Θεόν

Απρίλιος 12, 2016 στις 19:10 μμ

Όπως το λιβάνι στο θυμιατό θα μπορούσες να λιώνεις προς δόξαν Θεού, και αυτή να είναι η αμοιβή σου. Όμως […]

Η προς τον Θεόν αγάπη

15
Ιανουάριος 8, 2014 στις 9:45 πμ

Δεν φοβούμαι  τον Θεόν, έλεγε στους μαθητές του ο Καθη­γητής της ερήμου Μέγας Αντώνιος, διότι τον αγαπώ. Η τελεία αγά­πη […]