Θεωρία εις τον βαστάζοντα το κεράμιον του ύδατος

Θεωρία εις τον βαστάζοντα το κεράμιον του ύδατος…

Απρίλιος 17, 2014 στις 10:07 πμ

Ερώτηση: Ποιός είναι, κατά το Ευαγγέλιο, αυτός που βαστάζει, μέσα στην πόλη, το κεράμιο του ύδατος, και γιατί ύδατος, με […]