ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Περί ψυχής: μια θεολογική θεώρηση

Σεπτέμβριος 27, 2016 στις 20:29 μμ

Η λέξη ψυχή είναι από τις πιο δύσκολες και στη βίβλο και στη χριστιανική γραμματεία.195 Η ψυχή είναι πολυσήμαντη μέσα […]