ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η κοινωνική και θεολογική διάσταση της έννοιας του δικαιώματος

Απρίλιος 10, 2014 στις 13:59 μμ

Η ορθόδοξη Θεολογία τονίζει τον εμπειρικό και υπαρξιακό χαρακτήρα της. Η εμπειρία της πραγματοποιείται στα πλαίσια της ιστορίας, ενώ εκφράζει […]