θαυματα δογματα Χριστου

Στα άλλα χριστιανικά δόγματα μπορούν να γίνουν θαύματα με τη δύναμη του Χριστού;

Απρίλιος 16, 2016 στις 11:32 πμ

Πράγματι πολύ σπάνια, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν θαύματα και στους δυτικούς. Γιατί συμβαίνει αυτό;