Θαυμαστή παρουσία του Κυρίου σε στρατόπεδο της Πελοποννήσου

Θαυμαστή παρουσία του Κυρίου σε στρατόπεδο της Πελοποννήσου

Απρίλιος 30, 2014 στις 12:50 μμ

Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες Εμφανίσεις του Κυρίου μας έχουμε και σε νεώτερα χρόνια, σε απλούς αλλά πιστούς και […]