Θέλεις να γίνεις ανάδοχος;

Θέλεις να γίνεις ανάδοχος;

.
Ιούνιος 25, 2013 στις 11:55 πμ

To πρόσωπο του Αναδόχου είναι ιερό, συνάπτει δεσμούς πνευματικής συγγένειας με τον Αναδεκτό και την οικογένειά του. Και λόγω της […]

Θέλεις να γίνεις ανάδοχος;

.
Ιούνιος 25, 2013 στις 11:55 πμ

To πρόσωπο του Αναδόχου είναι ιερό, συνάπτει δεσμούς πνευματικής συγγένειας με τον Αναδεκτό και την οικογένειά του. Και λόγω της […]