Θέα

Η θέα….του Ουρανού!

15
Μάρτιος 14, 2013 στις 20:00 μμ

Ο Ζ. Κλεμανσώ (πρωθυπουργός της Γαλλίας), που ήταν κεκηρυγμένος άθεος, γειτόνευε το σπίτι του με την κατοικία ενός Ιερέα, που […]

Η θέα….του Ουρανού!

15
Μάρτιος 14, 2013 στις 20:00 μμ

Ο Ζ. Κλεμανσώ (πρωθυπουργός της Γαλλίας), που ήταν κεκηρυγμένος άθεος, γειτόνευε το σπίτι του με την κατοικία ενός Ιερέα, που […]

Μόλις ο ήλιος βασιλέψει πίσω από τον Άθω (φωτογραφίες)

Φεβρουάριος 22, 2013 στις 15:45 μμ

Όσοι έχουν ανεβεί στον Άθωνα, την υψηλότερη κορυφή του Αγίου Όρους, γνωρίζουν ότι το Ιερό Βουνό επιφυλάσει μία έκπληξη στον Προσκυνητή. […]