Η ταφή του Κυρίου

Μεγάλο Σάββατο – Η ταφή του Κυρίου

Απρίλιος 29, 2016 στις 21:05 μμ

Μάτην φυλάττεις τον τάφον, κουστωδία. Ου γαρ καθέξει τύμβος αυτοζωΐαν. Το Σάββατο, αφού συγκεντρώθηκαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι στο […]