Η πανουργία του σατανά!

Η πανουργία του σατανά!

Απρίλιος 29, 2014 στις 12:10 μμ

Μία φοβερή προσέγγιση του αββά Ησαϊα περί της πονηρίας και πανουργίας του διαβόλου. Αναλύει το πώς τελικά ο διάβολος καταφέρνει […]