Η Νέα Μέθοδος Ψαλτικής του 1814

Η Νέα Μέθοδος Ψαλτικής του 1814

Ιούλιος 21, 2014 στις 10:00 πμ

Το «Σχολείο Ψαλτική», με αφορμὴ τη διακοσιοστὴ επέτειο απὸ τη μουσικοθεωρητικὴ – σημειογραφικὴ μεταρρύθμιση των Τριων Διδασκάλων, Χρυσάνθου του εκ […]