Η μουσική φωνή του Ακαθίστου Ύμνου

Η μουσική φωνή του Ακαθίστου Ύμνου

Απρίλιος 4, 2014 στις 12:20 μμ

Ο Ακάθιστος Ύμνος αποτελεί λαμπρό μνημείο της πρώιμης βυζαντινής υμνογραφίας. Είναι ένα κοντάκιο με αλφαβητική ακροστιχίδα που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται […]