Η ζωή την Μεγάλη Εβδομάδα

Η ζωή την Μεγάλη Εβδομάδα

Απρίλιος 26, 2016 στις 17:25 μμ

Δ. Ματσκίδης – Θεολόγος «Την ψυχωφελή πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν, την αγίαν εβδομάδα του πάθους σου αιτούμεν κατιδείν, Φιλάνθρωπε, του δοξάσαι εν […]