Η Δαμασκός κήδευσε με τιμές ήρωα ελληνορθόδοξο μάρτυρά της.

Η Δαμασκός κήδευσε με τιμές ήρωα ελληνορθόδοξο μάρτυρά της (φωτό)

.
Αύγουστος 5, 2013 στις 13:30 μμ

Ξεκλήρισαν οικογένεια για την φιλανθρωπική εθελοντική δράση της κόρης. Βρυξέλλες, Δ.Πορφύρης /Π.Σταφυλά Χθες στις 4.00 μ.μ., σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης […]

Η Δαμασκός κήδευσε με τιμές ήρωα ελληνορθόδοξο μάρτυρά της (φωτό)

.
Αύγουστος 5, 2013 στις 13:30 μμ

Ξεκλήρισαν οικογένεια για την φιλανθρωπική εθελοντική δράση της κόρης. Βρυξέλλες, Δ.Πορφύρης /Π.Σταφυλά Χθες στις 4.00 μ.μ., σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης […]