Η απεικόνιση του Αγίου Γεωργίου ως πολεμιστή

Η απεικόνιση του Αγίου Γεωργίου ως πολεμιστή

Απρίλιος 23, 2014 στις 12:40 μμ

Παρόλο που υπάρχουν στοιχεία για την απεικόνιση του Αγίου Γεωργίου ως πολεμιστή πριν από την εικονοκλαστική περίοδο ο αριθμός των […]