ζωοδόχος πηγής

Το τρισάγιο του Πατριάρχη στη μνήμη προκατόχων του Ιεραρχών του Θρόνου

Ιανουάριος 22, 2013 στις 21:45 μμ

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω […]