ευχαριστούμε

Ας ευχαριστούμε το Θεό όχι μόνο όταν μας δίνει, αλλά και όταν δεν μας δίνει

Ιανουάριος 26, 2017 στις 13:32 μμ

Η Προσευχή είναι μεγάλο αγαθό, αν γίνε­ται και με λογισμό αγαθό· αν ευχαριστούμε το Θεό όχι μόνο όταν μας δίνει, […]

Στην αποτυχία και στην επιτυχία πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό

Ιούνιος 13, 2016 στις 13:55 μμ

Και πώς θα είναι γεμάτη από ευχαρίστησι η καρδιά μας; Αν ασκήσουμε και συνηθίσουμε τον εαυτό μας να ευχαριστή τον […]