ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

«Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης: Ερωταποκρίσεις και Ακρίβεια της Ψαλτικής Τέχνης»

1
Δεκέμβριος 10, 2012 στις 9:42 πμ

To Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος διοργανώνει το Ε’ Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης με κεντρικό […]