ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΑΠΗΣ

Επιστολή αγάπης σε νεόκουρο μοναχό

1
Σεπτέμβριος 4, 2013 στις 15:57 μμ

Φίλτατε π. Ν…, Ο Χριστός εν μέσω ημών. Ευλογείτε. Έλαβον την κάρτα σας και θερμώς ευχαριστώ κατά τα πάντα και […]