Επιστολή αγάπης σε νεόκουρο μοναχό

Loading...


Φίλτατε π. Ν…,

Ο Χριστός εν μέσω ημών.

Ευλογείτε.

Έλαβον την κάρτα σας και θερμώς ευχαριστώ κατά τα πάντα και δια πάντα. Εύχομαι ταπεινά να γίνετε επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Άξιος.

Η ζωή σας να μην είναι πυροτέχνημα που διαλύεται μετά την πρώτην εντύπωση, αλλά λυχνάρι άσβηστο σαν κ’εκείνο των φρονίμων παρθένων. Η ζωή σας να είναι πυρ Χριστού. Δεν πρέπει να είναι προβολή, αλλά ταπείνωση. Όχι ψεύτικη κοσμική χαρά, αλλά ουράνια μέθη, θείος έρως, αγία μακαριότης, ανάσταση μετά από κάποιο πένθος κι’ ένα σταυρό.

Χαρείτε λοιπόν την ΥΠΑΚΟΗΝ ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗΝ -ΠΑΡΘΕΝΙΑΝ.

α) ΥΠΑΚΟΗ. σημαίνει ότι οι πράξεις σας δεν θα έχουν ΕΣΑΣ ως κέντρον αναφοράς, αλλά κάτι ή κάποιον, έξω από ΕΣΑΣ.
ΥΠΑΚΟΗ, η ελευθερία από την αυτοθέωση και τη ζητιανιά της δόξης.

β) ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗ, σημαίνει να έχετε αλλά να μην κατέχετε. Ελευθερία από την ιδιοκτησία. Κοινός βίος, κοινό βιος.

γ) ΠΑΡΘΕΝΙΑ, σημαίνει να σχετίζεσθε και συγχρόνως να παραμένετε ακέραιος. Να δίνεσθε και να μη σπαταλιέσθε. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο από την αποχή μιας σεξουαλικής σχέσης.

Εύχομαι πολυσεβέστατε π. Ν να γίνετε ένας αληθινός μοναχός, η αναμόρφωση του «αρχαίου κάλλους», η έμπρακτη νοσταλγία της προπτωτικής παραδεισένιας ζωής, καθαρισμένη και αναζωγραφισμένη εικόνα του Θεού, μέσα σ’ έναν κόσμο εν πολλοίς δαιμονισμένο. Έμψυχο αλεξικέραυνο της θείας οργής. Ζωντανό θυσιαστήριο του Κυρίου Σαβαώθ απ’ όπου θ’ανεβαίνουν τα θυμιάματα της φλεγομένης καρδιάς σας – αδιάλειπτες νυχθήμερες προσευχές – υπέρ ημών των αδελφών σας. Ακάματος μεσίτης προς τον Ουράνιο Πατέρα.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού,

Ελάχιστος

† π. Ν.Μ.tilegrafima.gr