επιμονή

Χρειάζεται μετάνοια σταθερή και επίμονη

Ιούλιος 17, 2017 στις 16:19 μμ

Αυτά τα λέω όχι για να σας κάνω πιο αδιάφορους αλλά για να σας κάνω αγωνιστικότερους. Πολλές φορές σας συμβούλευσα […]

Χρειάζεται μετάνοια σταθερή και επίμονη

Σεπτέμβριος 23, 2016 στις 15:49 μμ

Αυτά τα λέω όχι για να σας κάνω πιο αδιάφορους αλλά για να σας κάνω αγωνιστικότερους. Πολλές φορές σας συμβούλευσα […]

Χρειάζεται μετάνοια σταθερή και επίμονη

Ιούνιος 16, 2016 στις 7:17 πμ

Αυτά τα λέω όχι για να σας κάνω πιο αδιάφορους αλλά για να σας κάνω αγωνιστικότερους. Πολλές φορές σας συμβούλευσα […]

Χρειάζεται μετάνοια σταθερή και επίμονη

Ιούνιος 15, 2016 στις 15:05 μμ

Αυτά τα λέω όχι για να σας κάνω πιο αδιάφορους αλλά για να σας κάνω αγωνιστικότερους. Πολλές φορές σας συμβούλευσα […]