Επιβεβαιώνεται

Η «Κραυγή του πολέμου» ήρθε από τη Βουλγαρία: Επιβεβαιώνεται ο Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός;

15
Μάρτιος 1, 2013 στις 11:22 πμ

Ανεξέλεγκτες αναμένονται οι παγκόσμιες κοινωνικές εκρήξεις στο άμεσο μέλλον. Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός: «Με μιας θα ανάψη η φωτιά από μικρή […]