εξομολογείσθε το κυρίω

ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΟ ΚΥΡΙΩ (ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΕΞΑΙΣΙΟ ΥΜΝΟ)

Απρίλιος 29, 2011 στις 22:00 μμ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΕΞΑΙΣΙΟ ΥΜΝΟ ΑΠΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ Εξομολογείσθε τω Κυρίω, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. […]