Εμοί κόσμος εσταύρωται καγώ τω κόσμω

Εμοί κόσμος εσταύρωται καγώ τω κόσμω

Απρίλιος 26, 2016 στις 15:34 μμ

Του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου «Πως φθάνει κανείς, ώστε να μη είναι από τον κόσμο; Εάν σταυρώσει τον εαυτό […]