ελευερια

Συμβιβάζεται η πρόγνωση του Θεού με την ελευθερία του ανθρώπου;

1
Αύγουστος 22, 2013 στις 16:06 μμ

Το επίκεντρο της ερώτησης βρίσκεται στο έξης σημείο: Μπορεί ο άνθρωπος να γίνει κάτι άλλο από αυτό που προβλέπει ο […]