Εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως η Γιόγκα είναι μια γυμναστική

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως η Γιόγκα είναι μια γυμναστική, αλλά…

.
Ιούλιος 25, 2013 στις 12:30 μμ

Πολύς κόσμος με ρωτά για την Γιόγκα, που τώρα τελευταία έχει μεγάλη διάδοση στην πατρίδα μας. Πιστεύω πως η πλειονότης […]