ΕΘΙΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Έθιμα των Βυζαντινών – Βάπτιση

1
Αύγουστος 2, 2013 στις 15:56 μμ

Πριν την ολοσχερή επικράτηση του χριστιανισμού οι ασπαζόμενοι τη νέα θρησκεία βαπτίζονταν ενήλικες συνήθως σε μέρη με τρεχούμενο νερό, όπως […]