Εβραίους

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για τους Εβραίους

15
Ιούλιος 31, 2013 στις 7:56 πμ

Λόγοι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού: «Τον παλαιόν καιρόν οι Εβραίοι εθανάτωσαν όλους τους προφήτας, όλους τους δικαίους διδασκάλους· χιλιάδες […]