δύναμίς

«Η γαρ δύναμίς μου εν ασθενεία τελειούται»

Ιούνιος 5, 2016 στις 15:02 μμ

..Και στ” αλήθεια αυτή η κοπέλλα, υπέφερε πά­ρα πολλά, από τους ανθρώπους. Θυμάστε ασφαλώς αυτό που λέει ο Απ. Παύλος […]