ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Άθεοι καταφεύγουν στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας ότι πιστοί απολαμβάνουν δωρεάν πάρκινγκ

1
Ιούνιος 4, 2013 στις 13:31 μμ

Πολλές εκκλησίες μοιράζουν θεία κοινωνία στους πιστούς. Στην πόλη Γούκινγκ, στην Αγγλία, τα οφέλη των πιστών είναι και υλικά: φτάνουν […]

Άθεοι καταφεύγουν στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας ότι πιστοί απολαμβάνουν δωρεάν πάρκινγκ

1
Ιούνιος 4, 2013 στις 13:31 μμ

Πολλές εκκλησίες μοιράζουν θεία κοινωνία στους πιστούς. Στην πόλη Γούκινγκ, στην Αγγλία, τα οφέλη των πιστών είναι και υλικά: φτάνουν […]