ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΟΣ

Ενσυναίσθηση και Ποιμαντική ευθύνη

Σεπτέμβριος 28, 2016 στις 13:53 μμ

Διεξοδικότερα, ο πνευματικός καλείται να ασκήσει την ενσυναίσθηση[112], να τοποθετεί δηλαδή τον εαυτό του στη θέση των δοκιμαζόμενων προσώπων με […]